Beeline Business
@beelinebusiness
Beeline Business помогает своим клиентам строить эффективный бизнес с помощью инновационных услуг мобильной и фиксированной связи!
233 posts

По следам радиоэфира Business FM: Виртуальная АТС. Как бизнесу упростить работу со звонками клиентов? 

Всегда оставаться на связи с клиентами, партнерами и коллегами – сегодня такая суперспособность становится конкурентным преимуществом для многих компаний. Виртуальная АТС – удобный инструмент для автоматического распределения звонков и приема входящих там, где вы сейчас находитесь. Без специальных приложений и сложного оборудования можно организовать корпоративную связь и осуществлять звонки с любых и на любые устройства. О возможностях Виртуальной АТС рассказал Дмитрий Праздников, руководитель службы маркетинга бизнес-сегмента Beeline Kazakhstan, в радиоэфире Business FM.

Business FM радиоэфирінің ізімен: Виртуалды АТС. Бизнес клиенттердің қоңырауларымен жүргізілетін жұмысты қалай оңайлата алады? 

Клиенттермен, серіктестермен және әріптестермен әрдайым байланыста болу — бүгінгі таңда мұндай суперқабілет көптеген компаниялар үшін бәсекелік артықшылыққа айналып барады. Виртуалды АТС — қоңырауларды автоматты түрде үлестіріп, орналасқан жеріңізден кіріс қоңырауларын қабылдауға арналған ыңғайлы құрал.  Арнайы қолданбаларсыз және күрделі жабдықсыз корпоративтік байланысты ұйымдастырып, кез келген құрылғылардан және кез келген құрылғыларға қоңырау шалуға болады. Виртуалды АТС-тың мүмкіндіктері туралы Business FM радиоэфирінде Beeline Kazakhstan бизнес-сегментінің маркетинг қызметінің жетекшісі Дмитрий Праздников айтып берді.

Business FM радиоэфирінің ізімен: Teams телефония. Корпоративтік байланысты қалай ұйымдастыру керек?

2022 жылы Microsoft Teams белсенді пайдаланушыларының саны 2021 жылмен салыстырғанда: 145 млн-нан 270 млн-ға дейін көбейді. Әйтсе де Teams бұдан да тиімді бола ала ма? Beeline Kazakhstan бұлтты өнімдер жөніндегі аға менеджері Дамир Әуезов пен AudioCodes Enterprise ТМД техникалық директоры Овчинников Виктор Teams телефонияның корпоративтік қолданылу мәселесі бойынша Business FM эфирінде сарапшылық пікірлерімен бөлісті.

По следам радиоэфира Business FM: Teams телефония. Как эффективно организовать корпоративную связь?

Число активных пользователей Microsoft Teams в 2022 году выросло вдвое по сравнению с 2021: со 145 млн их количество увеличилось до 270 млн. Но может ли Teams стать еще эффективнее? Дамир Ауэзов, старший менеджер облачных продуктов Beeline Kazakhstan, и Овчинников Виктор, технический директор AudioCodes Enterprise СНГ, поделились экспертным мнением по вопросу корпоративного использования Teams телефонии в эфире Business FM.

Мұнай-газ саласының нысандарында Beeline Kazakhstan IoT-платформасын пайдалану сценарийлері

IoT мұнай-газ саласындағы жұмыс үрдістерін ұйымдастыру тәсілін түбегейлі өзгертеді. Заттар интернеті базасында цифрлық шешімдерді ендіру тиімділіктің өсуіне, шығындардың қысқаруына, қауіпсіздік деңгейінің артуына қолғабыс етеді. Қашықтағы нысандар мониторингі үшін компания Digital Bridge 2023 форумында таныстырған ақылды қалқан пайдаланылады. Ол құрылғылар жұмысындағы іркілістерді қашықтан қадағалауға және қажет болғанда қашықтағы жабдықты өшіріп-қосуға, апаттық оқиғаларға жылдам әрекет етуге мүмкіндік береді.

Сценарии использования IoT-платформы Beeline Kazakhstan на объектах нефтегазовой отрасли

IoT кардинально меняет подход к организации рабочих процессов в нефтегазовой отрасли. Внедрение цифровых решений на базе Интернета вещей способствует росту эффективности, снижению затрат, повышению уровня безопасности. Для мониторинга удаленных объектов используется умный щиток, который компания представила на форуме Digital Bridge 2023. Он дает возможность дистанционно следить за сбоями в работе устройств и перезагружать удаленное оборудование в случае необходимости, быстро реагировать на аварийные события.

IoT арналған болжам. 2024 жылы бизнесті не күтіп тұр?

Заттар интернетіне қосылған нысандардың саны ұдайы өседі.  Analysys Manson деректеріне сүйенсек, 2022 жылы ірі кәсіпорындар IoT жүйесіне 1,5 миллиардтан астам құрылғыны қосты. Бұл көрсеткіш 2027 жылдың соңына қарай екі есе артады деп болжануда.

Прогноз для IoT. Что ждет бизнес в 2024 году?

Число подключенных к Интернету вещей объектов неизменно растет. По данным Analysys Manson, в 2022 году крупные предприятия подключили к IoT более 1,5 млрд устройств. Прогнозируется, что к концу 2027 года этот показатель вырастет вдвое.

Өнеркәсіптік бейнесараптама. Өндірістік салаға арналған артықшылықтар

Өнеркәсіптік заттар интернетіне көшу негізінде үлкен деректер көлемін жинауға және оларды практикалық қолдануға болатын ақпаратқа өңдеуге мүмкіндік беретін өнеркәсіптік сараптама жатыр. IoT негізінде бейнесараптаманы пайдалану – кез келген дәрежеде күрделі өнеркәсіптік алаңдардағы қауіпсіз жұмыс үрдісін ұйымдастыру мәселесіндегі жаңа деңгей. Жабдық кешенінің көмегімен қойма және өндіріс үй-жайларының мониторингін, станоктар мен жабдық жұмысын бақылауды, тіпті шұғыл жағдайларда команданың қауіпсіз жұмысын қадағалауды іске асыруға болады.

Промышленная видеоаналитика. Преимущества для производственной отрасли

В основе перехода к промышленному Интернету вещей лежит промышленная аналитика, позволяющая собирать большие объемы данных и перерабатывать их в практически применимую информацию. Использование видеоаналитики на основе IoT – это новый уровень в вопросе организации безопасного рабочего процесса на производственных площадках любой сложности. С помощью комплекса оборудования можно осуществлять мониторинг складских и производственных помещений, контролировать работу станков и оборудования, следить за безопасной работой команды даже в экстренных условиях.